ابوالفضل تاراس – برگه 2 – پایگاه خبری ایفادنیوز

ابوالفضل تاراس

یک خبر خوش برای ۳۶هزار کارگر منطقه ویژه پتروشیمی بندرماهشهر

🔹به گزارش ایفادنیوز، اداره کار منطقه ویژه بندرماهشهر ، در تصمیمی شیرین برای ۳۶هزار کارگر منطقه ویژه پتروشیمی، مبنای پرداخت سنوات را مفاد قرارداد تعیین کرد و پرداخت بر اساس...

کمتر از 30 ثانیه