نفت و پتروشیمی

شركت نفت و گاز آغاجاری 5300 بسته آموزشی بين دانش‌آموزان مناطق محروم توزيع کرد

مدير منابع انساني شركت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری از توزيع 5 هزار و 300 بسته آموزشی میان دانش‌آموزان كم برخوردار در شهرستان‌ها و روستاهای مجاور تاسیسات همزمان با آغاز سال تحصيلی خبر داد. به گزارش ایفادنیوز، بهمن بهبهانيان اظهار کرد: با تأكيد مديرعامل شركت و در راستای عمل به مسئوليت‌های اجتماعی، اين بسته‌ها در قالب لوازم تحرير آموزشی توسط...

مشکلات مردم

متاسفم هیچ پستی با درخواست شما تطبیق ندارد.