نفت و پتروشیمی

برگزاری تمرین عملیاتی واکنش در شرایط اضطراری در پتروشیمی اروند

بر اساس برنامه ریزی انجام شده و بمنظور افزایش سطح آمادگی، تیم واکنش در شرایط اضطراری پتروشیمی اروند سناریوی کنترل و رفع نشتی سیال VCM از یک تانکر در حین بارگیری این ماده سمی را  با موفقیت اجرا و اهداف مورد نظر را محقق کردند. به گزارش ایفادنیوز، این تمرین عملیاتی حادثه از نوع سطح یک در ساعت ۱۲ ظهر...

آتش‌سوزی انبار ضایعات پتروشیمی اروند در مراحل پایانی لکه‌گیری و عادی‌سازی است

به گزارش ايفادنيوز، کمتر از ۲ ساعت عملیات امدادی، با تلاش مداوم تیم های عملیات ایمنی و آتش نشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت پتروشیمی اروند، شعله‌های حریق...

01:001

مشکلات مردم

متاسفم هیچ پستی با درخواست شما تطبیق ندارد.