افزایش ۱۵۶ درصدی سود خالص پتروشیمی‌ بوعلی سینا

05:26230
با انتشار صورت‌های مالی ۹ ماهه سال جاری پتروشیمی ‌بوعلی سینا (حسابرسی نشده) مشخص شد درآمد‌های عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این بازه زمانی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب با افزایشی ۱۵۹ و ۱۳۷درصدی همراه بوده است.
به گزارش ایفادنیوز، از دیگر نکات قابل توجه مربوط به عملیات این شرکت می‌توان به کاهش ۷۱ درصدی سایر درآمد‌های عملیاتی، افزایش۵۹۲ درصدی سایر هزینه‌های عملیاتی و افزایش ۵۵۲ درصدی سایر درآمد‌های غیر عملیاتی در بازه زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال مالی ۱۳۹۹ اشاره کرد. با توجه به این موارد و سایر موارد موجود در صورت‌های مالی منتشر شده، سود خالص پتروشیمی ‌بوعلی سینا نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایشی ۱۵۶ درصدی همراه بوده است. در ادامه این گزارش به تفصیل به بررسی این موارد و برخی موارد دیگر موجود در اطلاعات و صورت‌های مالی منتشر شده این شرکت پرداخته خواهد شد.

افزایش حجم فروش

پتروشیمی ‌بو‌علی سینا در بازه زمانی ۹ ماه سال جاری به میزان یک میلیون و ۳۰۶ هزار تن از محصولات خود را در بازار‌های داخلی و خارجی به فروش رسانده که این حجم از فروش نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی همراه بوده است.

در بازار‌های داخلی، این شرکت با فروش حدود ۵۶۶هزار تن از محصولات خود ( شامل برش سنگین‌، برش میانی نفتا، ریفرمیت، گازمایع، بنزن، رافینیت و برش سبک) توانست به میزان ۸۳ هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال درآمد کسب کند. حجم فروش داخلی و درآمد‌های حاصل از فروش داخلی شرکت نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته به ترتیب با ۳۵ و ۲۱۴ درصد افزایش روبه‌رو بوده است.

در مورد فروش صادراتی، شرکت با فروش حدود ۷۳۹هزار  تن از محصولات خود (‌شامل ریفرمیت‌، بنزن، برش سنگین، رافینیت و برش میانی نفتا) توانسته به میزان ۱۱۰ هزار و ۴۸ میلیارد ریال درآمد کسب کند. حجم فروش صادراتی  و درآمد‌های حاصل از فروش خارجی شرکت نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته به ترتیب با  ۳ درصد کاهش و ۱۲۸ درصد افزایش روبه‌رو بوده است.

در نتیجه با توجه به درآمد‌های حاصل از فروش داخلی و خارجی شرکت باید بیان کرد درآمد‌های عملیاتی پتروشیمی ‌بوعلی سینا در بازه زمانی ۹ ماهه سال‌جاری ۱۹۳ هزار و ۳۲۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته (۷۴ هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال) به میزان ۱۵۹ درصد افزایش داشته است. این افزایش در درآمد‌های عملیاتی ناشی از افزایش نرخ فروش و همچنین افزایش ۱۰ درصدی در حجم فروش در بازه زمانی مورد گزارش است.

افزایش ۱۳۳ درصدی سود عملیاتی

بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی پتروشیمی ‌بوعلی سینا در بازه زمانی مورد گزارش با افزایشی ۱۳۷درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان ۱۴۹ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال بوده است. با توجه به اینکه سهم عمده‌ای از این هزینه‌ها به خرید مواد اولیه مرتبط بوده، دلیل عمده افزایش بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی بالا رفتن نرخ خرید مواد اولیه بوده است.

سایر درآمد‌های عملیاتی شرکت با کاهشی ۷۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان ۳ هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال بوده که حجم عمده‌ای از این درآمد‌ها از سود تسعیر ارز معاملات ارزی عملیاتی حاصل شده است. همچنین سایر هزینه‌های عملیاتی نیز با افزایشی ۵۹۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان ۶ هزار و ۶۰۹ میلیارد ریال بوده است. حجم عمده‌ای از این هزینه‌ها ناشی از دو عامل زیان ناشی از دارایی‌های ارزی عملیاتی به میزان  ۲ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال و هزینه محیط زیست و دفع پساب صنعتی به میزان ۲ هزار و ۳۹۷ میلیارد ریال بوده است.

با توجه به موارد ذکر شده و در نظر گرفتن ۱۱ هزار و ۴۱۷ میلیارد ریال هزینه‌های فروش، ادارى و عمومى، سود عملیاتی پتروشیمی‌ بوعلی سینا در بازه زمانی مورد گزارش ۲۸ هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان ۱۳۳ درصد افزایش داشته است.

افزایش چشمگیر سایر درآمد‌های غیر عملیاتی

پتروشیمی ‌بوعلی سینا در بازه زمانی ۹ ماهه سال جاری به میزان ۵ هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال از محل سود سپرده‌های بانکی، ۲ هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال از محل سود سهام، ۱۰ میلیارد ریال از محل فروش وسایل نقلیه‌، ۴ میلیارد ریال از محل سود تسعیر موجودی‌های نقدی ارزی و ۵۹ میلیارد ریال از سایر موارد غیرعملیاتی درآمد کسب کرده است. درآمد‌های ذکر شده در مجموع سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت را تشکیل می‌دهند که در بازه زمانی ۹ ماهه سال‌جاری به میزان ۸ هزار و ۶۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با افزایشی ۵۵۲درصدی همراه بوده است.

در نهایت با توجه به موارد ذکر شده و سایر موارد موجود در صورت‌های مالی ۹ ماهه سال جاری پتروشیمی ‌بوعلی سینا مشخص می‌شود حاصل فعالیت این شرکت در بازه زمانی مذکور، سود خالص ۳۱ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریالی بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایشی ۱۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش دوره وصول مطالبات

در جدول زیر برخی از نسبت‌های مالی پتروشیمی ‌بوعلی سینا آورده شده است. اطلاعات موجود در جدول از صورت‌های مالی منتشر شده و سایت‌های داده‌پرداز مرتبط با بازار سهام استخراج شده است. طبق اعداد جدول‌، نسبت سود خالص به فروش از سال ۹۸ تا‌کنون در حال افزایش بوده که این موضوع نشان‌دهنده افزایش سوددهی فعالیت‌های شرکت است. نسبت آنی این شرکت از سال  ۹۸ تاکنون با کاهش روبه‌رو بوده و در بازه ۹ ماهه سال‌جاری این شاخص برای پتروشیمی ‌بوعلی سینا ۸۱/ ۰بوده که این موضوع نشان‌دهنده کاهش توانایی شرکت در پرداخت بدهی‌های جاری، از طریق دارایی‌های جاری است. دوره وصول مطالبات این شرکت از سال ۹۸ تا کنون روندی کاهشی داشته و از حدود ۱۸۰ روز در سال ۹۸ به ۱۰۱ روز در سال ۹۹ و در نهایت به ۹۲ روز در بازه زمانی ۹ ماهه سال جاری رسیده که این موضوع نمایانگر کاهش ریسک نقدینگی و اعتباری شرکت است. در نهایت باید بیان کرد مجموع بدهی‌ها و مجموع دارایی‌های شرکت در بازه زمانی ۹ ماهه سال جاری نسبت به بازه زمانی ۱۲ ماهه سال مالی گذشته به ترتیب ۸۵ و ۷۷ درصد افزایش داشته‌اند که این موضوع منجر به افزایش نسبت بدهی‌های شرکت در بازه زمانی ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به بازه زمانی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ شده است.

لینک کوتاه
https://ifadnews.ir/?p=4406

1142 نوشته

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند